Skip to main content

Start zo snel mogelijk gesprek over aankoop, verplaatsing, innovatie met boeren en industrie

Start zo snel mogelijk gesprek over aankoop, verplaatsing, innovatie met boeren en industrie
Published on:

Start zo snel mogelijk gesprek over aankoop, verplaatsing, innovatie met boeren en industrie.

Bouwend Nederland is positief over de aanbevelingen die Johan Remkes het kabinet doet over hoe Nederland uit de stikstofimpasse kan komen. De aanbevelingen zijn een krachtig signaal en liggen grotendeels in lijn met de voorgestelde aanpak die we samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en LTO Nederland deden in hun akkoord Duurzaam Evenwicht dat in mei 2021 verscheen.

Lees het rapport ‘Wat wel kan’ van Remkes

Aanpak korte termijn cruciaal

Het plan biedt een goed perspectief. Voor de korte termijn is het van cruciaal belang dat een vliegende start wordt gemaakt met piekbelasters. Alleen dan zal de stikstofuitstoot snel dalen en kan de natuur zich herstellen en versterken en ontstaat er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen, bouw en infraprojecten en legalisering van PAS-melders. De bouw wil namelijk graag zijn bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke opgave waarvoor het aan de lat staat op het gebied van woningbouw, energietransitie en mobiliteit.

‘Aanbevelingen bieden perspectief’

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “De aanbevelingen van Remkes zijn goed en bieden natuur, boeren, bouwers en industrie perspectief. Snelheid van handelen is nu van het grootste belang. Nederland heeft te lang op slot gezeten vanwege stikstof. De gesprekken over vrijwillige aankoop, verplaatsing en innovatieve oplossingen moeten zo snel mogelijk beginnen aan de keukentafels bij boeren en in de directiekamers van bedrijven door het hele land om zo voor betrokkenen binnen een jaar uitsluitsel te geven. Dit moet met compassie en een menselijk gezicht gebeuren en begrip voor de moeilijke keuzes waar boerengezinnen en bedrijven voor staan. Alleen dan kunnen we werk maken van de grote uitdagingen waar we voor staan en de huizen bouwen die mensen nodig hebben, het energieverbruik omlaag brengen door verduurzaming en Nederland mobiel houden.”

De bouw en infra zelf blijft ondertussen verder werken aan de reductiedoelstelling van 60% minder uitstoot in 2030 waar de sector zich eerder aan heeft verbonden. Hierin wordt met opdrachtgevers en andere stakeholders samengewerkt aan verdere vermindering van de uitstoot. We gaan graag verder met het kabinet aan tafel, samen met de coalitiepartners van Duurzaam Evenwicht om te bespreken hoe Nederland zo snel mogelijk weer in beweging komt en we op een duurzame manier landbouw, economie en natuur kunnen verenigen. We kijken met belangstelling uit naar de reactie van het kabinet op deze goede aanbevelingen van Remkes.

S

Heeft u vragen? Neem gerust contact op!K.v.K. Eindhoven : 180.34.249
BTW-nummer : NL0098.22.641.B01

Adres


Sparrendijk 6a
5091 KE Oostelbeers

Volg ons


Contactpersoon
Daniël Louwers

© 2022 Bouwbedrijf Louwers